• 0(535) 931 0 322
  • drtahsinturunc@yahoo.com
  • Seyhan/Adana
Cinsel Sağlık
Varikosel

Varikosel

Varikosel

Varikosel, genellikle sol yumurtaya (testise)  giden toplardamarlarda, bazen hem sol hem de sağ testis toplardamarlarında görülen genişlemedir.

Varikosel normal inanların %15’inde görülürken bu oran çocuk sahibi olamayan erkeklerde  %20-%40 arasında değişmektedir. Her varikosel, mutlaka tedavi edilmesi gerekli olan varikosel değildir. Varikoselde derecelendirme sistemi vardır. Erkek hastalar kendilerinde varikosel olup olmadığını ve varsa derecesini kendileri de değerlendirebilirler. Buna göre evre 1 varikosel normal muayene ile tespit edilemeyip karı içi basıncını arttırdığımız yani ıkındığımız zaman ortaya çıkan düşük dereceli damar genişlemesidir. Evre 2 varikosel ise ıkınmaya gerek kalmaksızın elle normal muayenede görülen varikoseldir. Evre 3 ise dışarıdan bile gözüken kıvrımlı damarsal yapıların olmasıdır. Varikoselin %90’ı tek taraflıdır ve solda görülür. %10’luk kısmı ise hem sol, hem de sağ tarafta görülür. Varikosel teşhisi için elle muayene yeterlidir. Bazı durumlarda hasta şişman ve yağ dokusu fazla ise, testiste başka anormallik olma ihtimali üzerinde duruluyorsa elle muayeneye ek olarak ultrasonografi tetkiki de (skrotal renkli doppler USG) yapılabilmektedir. Eğer muayenede elle varikosel tespit edilmemesine rağmen ultrosonografide varikosel varlığı saptanmışsa (subklinik varikosel) bu durumun hiçbir klinik önemi yoktur. Asıl olan elle muayenede varikosel olduğunu saptamaktır.

Varikoseli olan hastaların çocuk sahibi olamama ile ilişkileri ile ilgili birtakım hipotezler öne sürülmektedir. Buna göre varikoseli olan hastalarda testis torbasında daha yüksek ısının olması, böbrek toplardamarlarından çıkan bazı maddelerin testise zarar vermesi, testise giden oksijenin azalması, hormonal dengesizliklerin olması gibi nedenlere bağlı sperm ile ilgili sorumlar olduğu öne sürülmektedir.

Ergenlik dönemindeki erkeklerde de varikosel olabilmektedir. Bu erkeklerde eğer varikoselin olduğu testis (sol testis) diğer testisten daha küçük ise (%20’den fazla), ağrı yapıyorsa ve eğer sperm tahlili verebiliyorsa ve tahlilde sorun varsa bu grup hastaların da tedavi edilmeleri gerekir.

Varikosel ne kadar ileri düzeyde ise (evre 3) sorun yaratma ihtimali o denli fazladır. Varikosel, eğer testiste ağrı ile birlikte ise, testiste küçülmeye yol açmışsa ve en önemlisi sperm tahlilinde sorun varsa tedavi edilmelidir. Varikoselin tedavisi cerrahidir. Cerrahi tedavi ise basit ve kolay bir cerrahidir. Cerrahide yapılması gereken kasıktan yaklaşık 3 cm’lik bir kesi yaparak sol yumurtanın kirli kanını taşıyan toplardamarların bağlanması ve kesilmesidir (inguinal/subinguinal varikoselektomi). Varikoselektomi ameliyatı yaklaşık yarım saat sürmektedir. Operasyonun mikroskop eşliğinde yapılması başarı şansını arttırmaktadır. Varikosel operasyonundan sonra sperm tahlilinde %50-60 düzelme beklenmektedir. Sperm talilinde en sık sperm hareketi düzelmektedir, daha az sıklıkla sperm sayı ve şeklinde düzelme olabilmektedir. Unutulmaması gereken bir konu ise varikosel derecesi ile sperm tahlilindeki düzelme arasındaki ilişkidir. Varikosel ileri derecede ise ameliyat sonrası sperm parametrelerinde düzelme daha fazla olmaktadır. Ben, güncel klinik pratiğimde belirgin varikoseli olan hastalarımı ameliyat etme taraftarıyım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

العربيةEnglishTürkçe
Randevu Ve Detaylı Bilgi İçin